اپلیکیشن

پرده مرغ باران

پرده مرغ باران

ابعاد: طول: ۱۵۰ | ارتفاع: ۲۸۰ سانتیمتر

شستشو به صورت دستی با آب سرد رنگ ثابت چاپ سیلک پارچه متقال

سبد خرید