قالی گلدانی

قالی گلدانی

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف با رجشمار 40 رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی چله پنبه بدون ابریشم دارای گواهی یونسکو