اپلیکیشن

طبقه دیواری

برند ریتون

طبقه دیواری

برند ریتون

ابعاد: طول: ۲۶.۵ | عرض: ۲۳ | ارتفاع: ۱۲۲ سانتیمتر

قابلیت سرهم کردن و نصب آسان

می توانید طبقه دیواری را با استفاده از واقعیت افزوده سه کنج در خانه خود ببینید.

سبد خرید