کارینا

کارینا

توضیحات تکمیلی: توالت فرنگی یک تکه (منوبلاک)- نوع درب آرام بند می باشد.