فرش گلدانی

فرش گلدانی

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف گل ابریشم با رجشمار 55- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو