فرش گلدانی

فرش گلدانی

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف با رجشمار 40- در سه رنگ بینظیر- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو