فرش بته بندی

فرش بته بندی

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف با رجشمار 45- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو