افشان دسته گلی

افشان دسته گلی

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف با رجشمار 40- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو