فرش افشان دسته گلی

فرش افشان دسته گلی

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف با رجشمار 50- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو