کتابخانه دفتری

برند آرشیو

کتابخانه دفتری

برند آرشیو
توضیحات تکمیلی: کتابخانه مناسب برای فضاهای مختلف اعم از اداری، مسکونی و ... در دو رنگ مناسب. روکش چوب طبیعی.