مبل مکعب I

برند آرشیو

مبل مکعب I

برند آرشیو
توضیحات تکمیلی: مبل یکنفره با بدنه و تشک های پارچه ای. پایه های استیل.