مبل مکعب

برند آرشیو

مبل مکعب

برند آرشیو
توضیحات تکمیلی: مبل دونفره با بدنه و تشک های پارچه ای. پایه های استیل.