فرش نقش جهان

فرش نقش جهان

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف گونه اکریلیک، ۷۰۰شانه ۸رنگ، تراکم ۳۰۰۰، ظرافت ۱۴۰۰۰۰۰سرنخ