SAG

برند MDF

SAG

برند MDF
توضیحات تکمیلی: این محصول می تواند به عنوان صندلی یا میز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آن در فضای باز نیز ممکن می باشد.