تختخواب صبا

برند آرشیو

تختخواب صبا

برند آرشیو
توضیحات تکمیلی: تختخواب دو نفره. تمام چوب، بسیار سبک و حمل و نقل آسان