شهباز

شهباز

توضیحات تکمیلی: فرش دستباف گونه اکریلیک، 700 شانه 8 رنگ، تراکم 3000 ، ظرافت 1400000 سرنخ