گالری

گالری سه کج مجموعه‌ای از طرح های کاربران شبکه اجتماعی طراحی داخلی سه کنج است. طرح ها را ببینید، از آنها ایده بگیرید، محصولات به کار رفته در طرح ها را ببینید و مقایسه کنید، و برای خرید تصمیم گیری کنید.

اتاق نشیمن جایی است که خانواده در آن گرد هم می آیند. طراحی زیبا برای اتاق نشیمن می تواند جمع را گرم تر کند و بسته به طراحی فضا حس مورد نظر صاحب خانه را در اهالی خانه ایجاد کند.