بررسی دکوراسیون اتاق پذیرایی:

:

این رنگ به دلیل خنثی بودن می تواند به خوبی با رنگ های دیگر ترکیب شود.

الگو و بافت راه راه هم آشناست و هم رسمی و می تواند انتخاب بسیار خوبی برای دکوراسیون اتاق پذیرایی باشد. بهتر است در انتخاب وسایلی با الگوی راه راه ، به فاصیه خطوط و پهنای آنها دقت کنیم؛ چرا که تاثیر بسیار متفاوتی در ذهن مخالب دارند. به عنوان مثال خطوط باریک و نردیک به هم ممکن است چشم را آزار دهد و برای سطوح بزرگ مقل دیوار یا کف انتخاب مناسبی نباشد. اگر می خواهید از الگوی راه راه در مقیاس کم استفاده کنید می توانید آن را در اکسنت وال، یا برخی وسایل دکوراتیو و یا در یک یا دو قطعه از مبلمان به کار ببرید.

موجود در فروشگاه
۱  عدد
۲,۵۵۰,۰۰۰  تومان
۱  عدد
۱,۲۹۰,۰۰۰  تومان
۳  عدد
۱۱۳,۰۰۰  تومان
۱  عدد
۶,۸۱۰,۰۰۰  تومان
۱  عدد
۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان
۱  عدد
۵۷۰,۰۰۰  تومان
۱  عدد
۲۲۰,۰۰۰  تومان
۱  عدد
۲۸۹,۰۰۰  تومان
مجموع اقلام قابل خرید
۱۰  عدد
۱۶,۵۶۸,۰۰۰  تومان
ناموجود در فروشگاه
۱  عدد
۱  عدد
۶  متر مربع
۱۲  متر مربع
بقیه ی اقلام
۲۹  عدد
سبد خرید