موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۲ عدد
۱ عدد
۱۲  متر مربع
بقیه ی اقلام
۲۸ عدد