موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۲ عدد
۱۸  متر مربع
۱۲  متر مربع
بقیه ی اقلام
۴۹ عدد