بخ تزییناتی که طراح در این آشپزخانه مورد استفاده قرار داده است دقت کنید. به لوازمی که در این آشپزخانه قرار گرفته اند دقت کنید.

موجود در فروشگاه
۱ عدد
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ عدد
۲,۳۶۸,۰۰۰ تومان
مجموع اقلام قابل خرید
۲ عدد
۲,۴۶۸,۰۰۰ تومان
ناموجود در فروشگاه
۱۸  متر مربع
۶  متر مربع
۶  متر مربع
۷۸ عدد
۶۰ عدد
بقیه ی اقلام
۱۸۱ عدد