موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۱۲  متر مربع
۵۴ عدد
بقیه ی اقلام
۸۰ عدد