بخ تزییناتی که طراح در این آشپزخانه مورد استفاده قرار داده است دقت کنید. به استفاده از صندلی در این آشپزخانه دقت کنید. به میزی که طراح برای این آشپزخانه در نظر گرفته است دقت کنید.

موجود در فروشگاه
۱ عدد
۵۷۰,۰۰۰ تومان
۲ عدد
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ عدد
۸۹۹,۲۵۰ تومان
مجموع اقلام قابل خرید
۵ عدد
۲,۵۶۸,۵۰۰ تومان
ناموجود در فروشگاه
۱ عدد
۲۴  متر مربع
۶  متر مربع
۳۶ عدد
بقیه ی اقلام
۷۹ عدد