موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۱ عدد
۶  متر مربع
۱۲  متر مربع
۱۸  متر مربع
بقیه ی اقلام
۵۶ عدد