موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۵ عدد
۱ عدد
۱۸  متر مربع
۶  متر مربع
بقیه ی اقلام
۵۶ عدد