موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۴ عدد
۶  متر مربع
۶  متر مربع
بقیه ی اقلام
۲۸ عدد