موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۱ عدد
۲ عدد
۱۲  متر مربع
۱۲  متر مربع
بقیه ی اقلام
۴۲ عدد