موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۱ عدد
۲ عدد
۱۸  متر مربع
بقیه ی اقلام
۳۵ عدد