موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۶ عدد
۳ عدد
۶  متر مربع
۱۲  متر مربع
بقیه ی اقلام
۴۴ عدد