موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۶ عدد
۱۸  متر مربع
بقیه ی اقلام
۴۳ عدد