موجود در فروشگاه
مجموع اقلام قابل خرید
 عدد
ناموجود در فروشگاه
۲ عدد
۴ عدد
۱۸  متر مربع
۶  متر مربع
بقیه ی اقلام
۴۳ عدد