اپلیکیشن

برند نیک كالا

شركت تولیدی و صنعتی نیك‌كالا تنها یك شركت تولیدی صنعتی نیست، بلكه با ایجاد بستری مناسب در جهت ارتقاء فرهنگ صنعتی و معنوی كاركنان خود نیز اقدامات جدی انجام داده است كه در آن میان می‌توان به ایجاد بنیاد فرهنگی در شرکت نیك‌كالا اشاره نمود.

محصولات برند نیک كالا

سبد خرید