برند آجر نماچین

در سال1392کارخانه آجرنما چین باهدف تولید تایل های بزرگ آجری( مناسب جهت خشکه چینی) جهت صنعتی سازی ساختمان وصادرات درزمینی به مساحت12هزارمترمجهزبه سیستم تمام اتوماتیک و3 کوره ی رولری با ظرفیت بالا و پرس های اکسترودوهیدرولیک و واحد آماده سازی مواد اولیه تاسیس گردید.

www.namachin.ir

محصولات برند آجر نماچین

سبد خرید