اپلیکیشن

برند آجر نماچین

در سال1392کارخانه آجرنما چین باهدف تولید تایل های بزرگ آجری( مناسب جهت خشکه چینی) جهت صنعتی سازی ساختمان وصادرات درزمینی به مساحت12هزارمترمجهزبه سیستم تمام اتوماتیک و3 کوره ی رولری با ظرفیت بالا و پرس های اکسترودوهیدرولیک و واحد آماده سازی مواد اولیه تاسیس گردید.

محصولات برند آجر نماچین

سبد خرید