اپلیکیشن

برند اشنیز

یکی از اولین اهداف اشنیز تلفیق دو ویژگی دوام و زیبایی است. در طراحی استاندارد محصولات، اشنیز این دو خاصیت و ویژگی را رعایت نموده و گاه برخی از مشتریان اشنیز اصرار به انجام ایده خاصی به صورت سفارشی داشته اند که واقعاً زیبایی کار را دو چندان می کرده اما دوام را کاهش می داده، در این موارد اشنیز تمام تلاش خود را برای تغییر نظر مشتری انجام می دهد حتی به قیمت از دست دادن پروژه.

محصولات برند اشنیز

سبد خرید