اپلیکیشن

برند چوبکده

چوبکده ، در سال يکهزار و سيصد و پنجاه و نه ، با هدف نوجويی و توليد مبلمان مدرن و پاسخگوئی به نيازها و خواست های جامعه نوگرا در ايران ، ايجاد شد .مديران چوبکده ، برای تحقق اين هدف ، از همان روزهای نخستين فعاليت ، از سويی به همکاری خلاق با نيروهای جوان و متخصص پرداختند و آنان را به بهره گيری و استفاده از برنامه های تدوين شده خويش ، و روش های نوين توليد لوازم چوبی و مبلمان مدرن ، مطابق با آخرين دانش و توليدات کشورهای پيشرفته و صاحب سبک در اين زمينه ، هدايت نمودند .

محصولات برند چوبکده

سبد خرید