آیا صندلی راک کیفیت خواب و حافظه را بهتر می کند

خوابیدن روی سطحی که به صورت ریتم دار تاب می خورد به هماهنگ شدن نوسان های خواب در مغز انسان کمک می کند.

بر اساس تحقیقی که به تازگی در مجله ی زیست شناسی امروز منتشر شده است، خوابیدن روی سطحی که تاب می خورد و همزمانی آن با بعضی نوسانات معین در مغز، کیفیت خواب افراد را بهبود می بخشد و حافظه ی آنها را تحکیم می کند. این یافته ها شواهد موجود بر مفید بودن صندلی راک برای خواب انسان را تأیید می کنند و نسبت به مکانیزم های عصبی ایجاد کننده ی این پدیده به ما دید بهتری می دهند تا اگر برای خرید صندلی راک تردیدی داریم با اطمینان بیشتری به سراغ آن برویم.به گفته ی لارنس بایر(Laurence Bayer) از دانشگاه ژنو و از نویسندگان این مقاله، «داوطلبین ما، حتی کسانی که خواب خوبی دارند، زودتر به خواب می رفتند و شب ها بازه های بیشتری را در خواب عمیق به سر می بردند و کمتر از خواب می پریدند.» «بنابراین نتیجه گیری ما این بوده است که تاب خوردن برای خواب مفید است.»

این تیم، هجده جوان را در این آزمایش شرکت دادند که هر یک سه شب را در آزمایشگاه به سر بردند: یک شب برای عادت کردن به خواب در آزمایشگاه و دو شب دیگر برای گردآوری اطلاعات، یک شب روی تختی که به آرامی تاب می خورد و شب دیگر روی یک تخت ثابت.

شرکت کنندگان خواب عمیق تر و بلندتری روی تخت تاب خورنده تجربه کردند، و آزمایش های حافظه که صبح روی آنان انجام گرفت نشان داد که نتیجه ی این حرکت یادآوری بهتر جفت کلماتی بود که شب گذشته به خاطر سپرده شده بود.

نویسندگان در این مقاله یادآور می شوند که این نتایج به ظاهر مربوط به تاثیر تاب خوردن بر فعالیت مغزی هستند. داده های الکتروانسفالوگرافی نشان داد که حرکات ریتم دار تاب به همزمانی بعضی نوسان های عصبی خاص کمک می کند که نوسانات خواب نامیده می شوند که در شبکه ی تالاموکورتیکال مغز قرار دارند؛ مدارهایی که برای خواب و تثبیت خاطرات مهم هستند.

مطالعه ای دیگری که در مجله ی زیست شناسی امروز منتشر شده است به کاوش درباره ی تاثیر تاب خوردن بر خواب موش ها می پردازد که نتایج مشابهی در بر داشته است. تاب خوردن زمان به خواب رفتن موش ها را مانند انسان ها کاهش داده است و طول مدت خواب را افزایش داده است، هرچند برخلاف انسان ها، خواب موش به ظاهر در هنگام تاب خوردن عمیق تر نشده است.

این مطالعه همچنین شواهدی مبنی بر اثرگذاری سامانه های حسی دخیل در جهت گیری فضایی یافت: آزمایش بر روی موش هایی که سیستم جهت یابی گوش داخلی آنها که در حفظ تعادل موثر است برداشته شده بود نشان داد که این اعضا برای بهره مند شدن از مزایای تاب خوردن لازم بوده اند.

برایس مندر (Bryce Mander) از دانشگاه کالیفرنیا ایرواین که در این پژوهش ها مشارکتی نداشت به مجله ی علمی آمریکا گفت که یافته های این دو مقاله «بسیار مهم هستند». پیش از این مقاله ها، هم خود مکانیزم ها و اهمیت کارکردی ارتباط میان تاب خوردن گوش داخلی و خواب به طور کلی برای ما ناشناخته بوده اند.»

بایر همچنین افزود که این بینش های جدید چه بسا به راه هایی برای درمان افرادی که از بی خوابی و دیگر بیماری های مربوط به خواب رنج می برند بیانجامد. «این فرصتی ایجاد می کند برای انجام پژوهش های کلینیکی در حوزه در آینده».


سه کنج از منبع زیر این مطلب را تهیه کرده است:

Rocking Improves Sleep, Boosts Memoryنظرات شما:

سبد خرید