اپلیکیشن

مبل مودنا، چه رنگی و کجا

کدام رنگ از مبل مودنا در کدام فضا بیشتر کاربرد دارد؟


تصویر


مبل مودنا یکی از محصولات مبلمان آفر است که در طرح های سه کنج زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. این مبل در چهار رنگ در کاتالوگ سه کنج وجود دارد. البته مبل آفر این مبل را دررنگ های دیگر نیز ارائه می دهد. خب اول چهار رنگ این مبل در کاتالوگ سه کنج را ببینیم:

برایم سوال بود که کدام رنگ بیشتر در طراحی داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و در چه فضاهایی. در ادامه به بررسی کاربرد رنگ های مختلف این مبل در 4 فضای مختلف پرداختیم:

  1. اتاق پذیرایی
  2. اتاق نشیمن
  3. اتاق خواب
  4. اتاق کار


لطفا در ادامه نمودار کاربرد مبل مودنا در فضاهای مختلف را ببینید:

تصویرهمونطور که در این نمودار مشخصه، در همه ی این فضاها رنگ سبز پراستفاده تر از بقیه ی رنگ هاست و رنگ قرمز کم استفاده ترین. رنگ زرد و رنگ طوسی همیشه در میانه قرار دارند. در اکثر فضاها مبل مودنای زرد بیشتر از مبل مودنای طوسی مورد استفاده قرار میگیره. فقط در اتاق پذیرایی رنگ طوسی بیشتر از رنگ زرد مورد استفاده قرار گرفته. اگه بخوایم کل موارد استفاده از مبل مودنا رو مورد بررسی قرار بدیم می تونیم نسبت استفاده از هر رنگ رو در کل موارد در بیاریم:تصویرلازم به یادآوری است که اگر در فضایی دو رنگ مبل مورد استفاده قرار گرفته باشد، در مجموع تعداد هر دوی آنها محاسبه شده است.


تحلیل استفاده از مبل مودنا در فضاهای مختلف

استفاده ی بیشتر از رنگ سبز می تواند به دلیل دیفالت بودن این رنگ در گالری باشد. آزمودن این نظریه کار زمان بری است که در حال حاضر در حال انجام نیست. چنانچه این مورد را کنار بگذاریم می توان نتیجه گرفت که:

رنگ سبز آشناترین رنگ برای مبل مودنا است. استفاده از رنگ سبز می تواند کم ریسک ترین انتخاب برای هر یک از فضاها باشد.
رنگ قرمز خاص ترین رنگ این مبل است و به احتمال زیاد استفاده از آن سخت تر خواهد بود و فضا را متمایزتر خواهد نمود.
رنگ های طوسی و زرد رقابت تنگاتنگی با هم دارند و حتی گاه از هم سبقت نیز می گیرند. شاید یکی از دلایل آن استفاده ی زیاد این دو رنگ از مبل مودنا در کنار هم باشد.

نمونه های استفاده از مبل مودنا در فضاهای مختلف

مبل مودنای سبز در اتاق نشیمن

شاید بتوان با دیدن این آمار و ارقام درباره ی استفاده از این رنگ ها به صورت کلی نیز نتایجی گرفت. اما قطعا بررسی های بیشتری در طیف گسترده تری از محصولات می تواند این نتیجه گیری را رد یا تقویت نماید.

برای دیدن همه ی طرح هایی که در آنها از مبل مودنا استفاده شده است لطفا به صفحه ی این محصول مراجعه کنید.

زمان تهیه ی گزارش: اردیبهشت 1399

نظرات شما:

سبد خرید