اپلیکیشن

تاثیر رنگ ها در فضا

تاثیر دیوارها یا سقف تیره در فضا


یه اتاق اگر هیچ قناسی ای نداشته باشه پس حداقل 4 دیوار و یه سقف داره. می خوایم خیلی سریع و کوتاه تاثیر رنگ ها روی این سطوح با هم ببینیم.

  • سقف روشن | دیوارها تیره
  • سقف و دیوار روبرو روشن | سایر دیوارها تیره
  • سقف و دیوارهای همرنگ و روشن
  • سقف و دیوارها همرنگ و تیره
  • سقف تیره | دیوارها روشن


تصویر


وقتی سقف از دیوارها روشنتر اشه، فضا عمیق تر به نظر می یاد. یعنی انگار فضا طول بیشتری داره.


تصویر


وقتی که سقف با دیوار روبروی ورودی فضا، همرنگ باشه، فضا باریکتر به نظر میرسه. پس اگر می خواید چنین ترکیبی رو بای راهرو استفاده کنید و در عین حال می خواید راهرو عریضتر به نظر بیاد، این ترکیب رو استفاده نکنید.


تصویر


اگر به دنبال یه فضای وسیع هستی، مثلا توی خونه های کوچیک، اتاق خواب های کم نور و ... می تونی به دیوارها و سقف همرنگ و البته روشن فکر کنی.


تصویر


انتخاب دیوارها و سقف همرنگ ولی با رنگ های تیره، فضا رو تاریک و فشرده میکنه. برای همین خیلی از کافه ها از این ترکیب استفاده می کنن.


تصویر


سقف تیره در کنار دیوارهای روشن، باعث میشه سقف کوتاه تر به نظر بیاد.


تصویر


می بینی چقدر تاثیر داره که چه رنگی و تا چه حد تضاد برای دیوارها و سقف انتخاب کنیم.

ضمنا می تونی ترکیب های مختلف رو هم خودت به راحتی در اپلیکیشن سه کنج امتحان کنی.


نظرات شما:

سبد خرید