اپلیکیشن

اتصال قاب به دیوار

چه خانه شما ملک خودتان باشد یا اجاره ای، احتمالاً دوست دارید تعدادی قاب به دیوار وصل کنید تا حال و هوای خانه عوض شود. شما احتمالاً می خواهید این کار را بدون خراب کردن دیوارها انجام دهید، وقتی که در تلاشید یک قاب را پنج بار به دیوار وصل کنید و قاب مدام می افتد. در ادامه می خوانید که چطور می توانید در اولین تلاش قاب را بدون زخمی کردن دیوار روی دیوار وصل کنید.

نحوه اتصال قاب به دیوار بستگی به وزن قاب دارد. ولی نکته کلیدی در اتصال قاب بدون خراب کردن دیوار، برنامه ریزی پیش از زدن اولین میخ یا دریل کردن اولین سوراخ است.


تصویر


برای نصب تابلو از پیش برنامه ریزی کنید

فضای مورد نظر را انتخاب کنید

اگر هنوز تصمیم نگرفته اید که کجا قاب ها یا تصاویر را آویزان کنید، الآن وقت آن است که ببینید فضای مورد نظرتان به اندازه کافی جا برای قاب ها دارد یا نه. همچنین از اینکه در حال چپاندن تعداد زیادی قاب، عکس، یا پوستر در یک فضای کوچک نیستید به طوری که نتوان آنها در فواصل مناسب نصب کرد، اطمینان حاصل کنید.

قاب ها را در ارتفاع دید نصب کنید

یک نکته مهم برای استفاده مناسب از فضای دیوارها و جلوگیری از دیده نشدن قاب ها نصب کردن آنها در ارتفاع دید است به طوری که برای دیدن آنها لازم نباشد گردن را به بالا یا پایین خم کنیم. اگر می خواهید ارتفاع دید را به صورت چشمی اندازه نگیرید، متر را روی دیوار بگذارید و پس از فاصله گرفتن از دیوار به اندازه نیم متر، از فرد دیگری بخواهید تا جایی را که چشم شما به آن می افتد را روی متر علامت بزند.


تصویر


از لوله یاب استفاده کنید

برای اینکه مطمئن شوید که میخ یا پیچی که می زنید به لوله های آب و برق درون دیوار برخورد نمی کنند، از لوله یاب استفاده کنید.


اول اندازه بگیرید

جاهایی که می خواهید میخ بزنید یا پیچ کنید را علامت بزنید. در جاهایی از دنیا برای اتصال قاب ها از براکت هایی استفاده می شود که با پیچ یا میخ روی دیوار نصب می شوند و سپس قاب روی آنها نصب می شود. از چیزی با لبه صاف، خط کش، یا تراز برای اطمینان از صاف بودن اضلاع قاب استفاده کنید. خط میانی قاب را علامت بزنید (نقطه ای در میانه ضلع بالایی و پایینی، که باید در ارتفاع دید هم باشد)، لبه ها و کناره ها. وقتی کارتان تمام شد، قرار دادن قاب روی دیوار مانند گذاشتن یک قطعه پازل است. اگر همه چیز را اول اندازه گذاری کنید و از صاف بودن قاب و فاصله مناسب آن از دیگر قاب ها اطمینان حاصل کنید، دیگر مجبور نخواهید بود پس از نصب آن، جای آن را عوض کنید.


تصویر


از کاغذ برای علامت گذاری استفاده کنید

نیازی نیست که قاب را روی دیوار نگه دارید و همزمان سوراخ ها را علامتگذاری یا سوراخ کنید. قاب را روی زمین بگذارید، و دفترچه یا کاغذ باطله را روی لبه ها بگذارید و سپس آنها را به هم وصل کنید تا ورقه ای بزرگتر به اندازه قاب داشته باشید. سپس از این کاغذ که ابعادی برابر خود قاب دارد به جای خود قاب برای علامتگذاری یا سوراخ کاری استفاده کنید.


تصویر


نصب تابلو روی دیوار


وقتی اندازه گذاری و سوراخ کاری و میخ و پیچ تمام شد، گذاشتن قاب روی دیوار ساده به نظر می آید، و برای صاف کردن قاب نیاز به وقت زیادی ندارید. می توانید با چسباندن تکه های کوچک نمد به گوشه های قاب در جاهایی که در تماس مستقیم با دیوار قرار می گیرد، از زخمی شدن دیوارها جلوگیری کنید. اگر چیزی شبیه به این ندارید، مقداری کاغذ برچسب یا نوار چسب نیز می تواند برای جلوگیری از برخورد قاب به دیوار به کارتان بیاید.


متن اصلی مقاله به زبان انگلیسی


نظرات شما:

سبد خرید