با حمام های کوچک چه کنیم

حمام های کوچک می توانند واقعاً مشکل ساز باشند، و این نیازمند یک طراحی داخلی هوشمندانه است. در یک حمام کوچک هر عنصر باید کاربردی داشته باشد. مهم آن است که حمام را تبدیل به جایی امن کنیم. پس بگذارید به سراغ ایده های حمام کوچک برویم.


کارکرد مهم است

کارکردی بودن برای یک حمام کوچک کلیدی است. باید فقط عناصر طراحی کاربردی را به حمام اضافه کنید. اشیائی که هدفی ندارند را به حمام خود اضافه نکنید. یک ایده خوب کاربردی قرار دادن خرده ریزها روی قفسه ای روی دیوار است. در انتخاب این قفسه ها دقت کنید. یک قفسه باز می توانید ظاهری مدرن به حمام شما بدهند. خوبی دیگر چنین قفسه هایی آن است که به احتمال زیاد هیچ وقت به هم ریخته نخواهند بود.

افزودن قفسه

دنبال کابینت های بزرگ نباشید. حوله های رنگارنگ خود را در قفسه هایی باز نمایش دهید. این کار رنگ هایی شاد را به فضای شما اضافه خواهد کرد. ایده های دیگر:

  • قفسه های شناور را به صورتی زیبا روی هم نصب کنید.
  • قفسه های پلکانی رنگارنگ به فضای شما شخصیت می دهند و محل خوبی هستند برای نگهداری محفظه های مختلف.
  • می تونید از صندوق های چوبی برای نگهداری وسایل استفاده کنید، آنها را روی هم قرار دهید یا روی دیوار وصل کنید.

پالت رنگ

یک پالت رنگی خوب انتخاب کنید. به شما توصیه می کنیم از رنگ های خنثی استفاده کنید تا حمام شما آرامش بخش و زیبا باشد.

  • یک پالت رنگی خنثی درست کنید تا تم رنگی پایه حمام شما را تشکیل دهد.
  • از بافت ها و الگوهایی با رنگ های خنثی استفاده کنید تا فضای شما خلاقانه و عمیق باشد.
  • به خاطر داشته باشید که رنگ سفید همیشه نشانه پاکیزگی است.

متن مقاله به زبان انگلیسی

نظرات شما:

سبد خرید