طراحی داخلی مینیمال

سبک مینیمال پاسخی است به ایده بازگشت به اساس هر عنصر. لذا هر یک از اجزای دکوراسیون یا ملزومات آن بر اساس اصول کارکرد طراحی می شوند. برای استفاده بهتر از این سبک در ادامه منابعی در قالب ایده های دکوراسیون مینیمال در ادامه در اختیار شما قرار می گیرند که می توانید در طراحی فضاهای خود از آنها استفاده نمایید.

به رنگ فکر کنید

وقتی که سبک مینیمال به درون ما رسوخ می کند باید نکته ای را در نظر داشته باشیم: باید به سراغ رنگ ها برویم. ترجیح ما در دکوراسیون فضاهای داخلی مینیمال استفاده از رنگ های خنثی است. ایده آل استفاده از یک فام پایه، معمولاً سفید، و سپس استفاده از رنگ های اولیه یا ثانویه برای بهبود دادن تونالیته رنگ است.

مبلمان ساده

شاید ساده ترین مبلمانی که هزاران سال است وجود دارند میز و صندلی باشند، که با هم می توانند یک فضای را به یک اتاق ناهارخوری زیبا تبدیل کنند. در جستجو برای اساس هر چیز، مینیمالیسم به دنبال ساده ترین شکل عناصر است. نیازی به رومیزی نازک، یک چیز بزرگ وسط میز یا ظروف متعدد نیست. حداقل مبلمان در این سبک مورد نیاز است.

مینیمالیسم در همه چیز

همه جای خانه می تواند مینیمال باشد. حقیقت آن است که از حمام گرفته تا اتاق مطالعه و حتی دکوراسیون آشپزخانه، کارهای بزرگی می توان انجام داد.

قفسه های مدرن

اگر به دنبال مبلمانی ساده باشیم که کار خود را انجام می دهند، یک ایده خوب قفسه ها و طبقه ها هستند. ساده ترین شکل برای نگهداری وسایل یک جعبه است. پس می توانیم مثلاً از جعبه های معلق برای نگهداری کتاب استفاده کنیم.

متن مقاله به زبان انگلیسی

نظرات شما:

سبد خرید