اپلیکیشن

استفاده از پله ها

می توان انواع کاربردها را برای فضای مرده زیر پله ها در نظر گرفت. بعضی ایده ها و شگردهای دکوراسیون به پله ها قفسه اضافه می کنند و آن را تبدیل به انباری می کنند. کسانی هم آن را تبدیل به میز تحریر کرده اند. کمی فکر کنید می بینید که ایده بدی نیست. می توانید آن فضا را به محل کار خود تبدیل کنید یا در اتاق مهمان آن را به تختخواب تبدیل کنید.


تصویر


ایده هایی برای پله ها در اتاق نشیمن

اگر پله های خانه شما در اتاق نشیمن قرار داشته باشند، احتمالاً باید پله های ظریفی باشند. پس می توانیم از خلاقیت خود برای آفریدن چیزی خاص استفاده کنیم. بیایید از این فضا استفاده کنیم و آن را با بقیه دکور اتاق نشیمن یکپارچه کنیم. می توانید آن را به کتابخانه یا محلی برای مطالعه، یا فضایی برای انباری.


تصویر


ایده هایی برای پله ها در هال اصلی

اگر پله های خانه تان در فضای ورودی یا هال قرار دارد، فضای خوبی است برای انبار کردن اشیائی که مورد استفاده مشترک قرار می گیرند. حتی می تواندد جای دوچرخه شما باشد اگر طرفدار ورزش هستید. ایده دیگر این است که از آن برای دکور کردن خانه خود استفاده کنید.


تصویر


تبدیل پله ها به دفتر کار

اگر فضای زیادی در خانه ندارید، می توانید این فضا را به یک استودیوی کاری کوچک تبدیل کنید. به این ایده ها نگاهی بیاندازید.


تصویر


پیوندها:

متن مقاله به انگلیسی

نظرات شما:

سبد خرید