طبیعت طراحی

ما انسان ها ارتباطی ذاتی با طبیعت داریم. ما همچنین به طور متوسط 90% از زندگی خود را در فضای بسته می گذرانیم، با کمترین رابطه با طبیعت. جمعیت جهان به طور روزافزون در حال حرکت از روستاها به سمت شهرهاست. به همراه آن فولاد و بتن به وجود می آید و فضای سبز کمتر می شود. پس ما چگونه در عین اثرگذاری مثبت بر محیط اطرافمان، این جای خالی را پر می کنیم؟اینجاست که طراحی دوستدار طبیعت به میان می آید. این نوع طراحی به معنی گنجاندن طبیعت در محیط های مصنوع است، و مادام که پایایی و روندهای شهرنشینی ادامه دارند، به شهرتش افزوده خواهد شد.


تاثیرات طراحی دوستدار طبیعت


پژوهش ها نشان داده اند که طراحی طبیعت دوست استرس را کاهش می دهد، سلامتی را تقویت می کند، توانایی تمرکز را بهبود می بخشد، خلاقیت را تقویت می کند و درمان را تسریع می کند. پژوهش های زیادی درباره آثار و کاربردهای طراحی طبیعت دوست صورت گرفته است. با وجو این همه آثار مثبت این سؤال به وجود می آید که چرا افراد بیشتری از اصول این نوع طراحی در فضاهای خود استفاده نمی کنند. در این مقاله بر چند روش برای آوردن مزایای طراحی طبیعت دوست به خانه یا دفتر کار شما تمرکز خواهیم داشت.


گنجاندن اصول طراحی دوستدار طبیعت

ارتباط بصری با طبیعت - دیدن عناصر طبیعیارتباط مادی با طبیعت - گنجاندن استفاده از مواد و عناصر موجود در طبیعتحضور آب - القای حس دیدن، لمس کردن یا شنیدن صدای آب

و در نهایت، چند تا از طراحی های داخلی مورد علاقه ما.....پیوندها:

متن انگلیسی مقاله

نظرات شما:

سبد خرید