اپلیکیشن

اصول طراحی - وحدت و هماهنگی

خانه هایی که هر اتاق آنها رنگ و سبک متفاوتی دارند را دیده اید؟ حسی که به مخاطب می دهند تا حدودی سنگین و تکه تکه است. بسیاری از مشتریان شاید دید روشنی نسبت به اینکه می خواهند فضای مورد نظرشان چه شکلی باشد نداشته باشند. آنها به شما می گویند که می خواهند فضای مورد نظرشان همگرا و دلپذیر باشد. تمایلی که در 10 سال اخیر به سمت ساخت فضاهای باز وجود داشته است، در برابر فضاهای مجزای گذشته، وحدت و هماهنگی اهمیتی بیش از پیش یافته اند.


وحدت و هماهنگی در طراحی داخلی

در طراحی، هماهنگی زمانی به وجود می آید که عناصر موجود در یک فضا طوری با هم جور باشند که ظاهر نهایی متعادل و هماهنگ باشد. ایجاد وحدت بدون هماهنگی دشوار است. هماهنگی نتیجه تکرار یک عنصر خاص طراحی، مانند رنگ، شکل، بافت، و غیره است. این هماهنگی نوعی حس وحدت ایجاد می کند. کسانی که خودشان اهل دکوراسیون خانه خود هستن باید بدانند که وحدت بیش از حد در یک اتاق می تواند شخصیت یا جذابیت اتاق را از بین ببرد.

حال ببینیم وحدت و هماهنگی در طراحی داخلی چه شکلی خواهند بود؟


تصویر

طراح: کلی وولف انتونیاگر طراح در این فضا از یک مبل قرمز استفاده کرده بود حس متفاوتی داشت. این طراحی به خاطر استفاده از موادی با رنگ ها و بافت های مشابه، مثال خوبی از هماهنگی است.


تصویر

طراحی توسط Schaub & Srote


وحدت و هماهنگی از طریق استفاده مکرر از رنگ ها و مواد به دست می آید.


تصویر

طراحی توسط Schaub & Sroteاستفاده از یک رنگ با شدت رنگ های مختلف و روی اشیاء مختلف در مقیاس های مشابه به این اتاق حس آرامش بخش و جذابیت بصری بخشیده اند.


تصویر

Designshuffle.com

از طریق استفاده از یک صندلی و تکرار رنگ ها در صندلی ها در این طراحی، وحدت ایجاد شده است.
پیوندها:

منبع مقاله به زبان انگلیسیمطالب مرتبط:

اصول طراحی - تعادل

راهنمای سبک های طراحی داخلی

پنج اصل طراحی داخلی پایا

طراحی داخلی در طول دهه ها

نظرات شما:

سبد خرید