نشیمن در فضای باز

 اگر در محیط کار یا زندگی، فضای بازمحفوظ و امنی وجود دارد، می توانید با رعایت چند نکته ساده آن را به یک فضای نشیمن شیک و دلپذیر تبدیل کنید و با توجه به فصول مختلف از آن استفاده نمایید.


 

نکاتی که در چیدمان فضاهای باز باید در نظر داشت، از این قرار هستند:

  • مبلمان راحت


به خاطر داشته باشید راحتی، سادگی، کیفیت و اندازه مهمترین معیار انتخاب مبلمان فضای باز است.

نکته مهم چیدمان مبلمان فضای باز، کنار هم قرار گرفتن افراد و لذت بردن از آرامش فضاست. می توانید به داشتن یک یا دو صندلی راک هم در فضای باز فکر کنید.  • منبع گرمایی


توجه داشته باشید که بیشتر فضاهای باز گرد یک نقطه اصلی و مهم جمع می شود. شاید بتوان این نقطه را با منع گرمایشی فضا جمع کرد و سک شومینه گازی یا هیزمی کوچک را در قلب فضا قرار داد.

  • سایه باناستفاده از سایه بان های موقت یا دائمی اعث می شود که مدت زمان استفاده از فضا بیشتر و کیفیت آن نیز بهتر شود.

 انتخاب نوع سایبان تا حد زیادی به ابعاد و کیفیت فضا ستگی دارد و البته میزان هزینه ای که در نظر دارید.

  • از رنگ ها و بافت های متنوع استفاده کنید.از آنجایی که عموماً مبلمان فضای باز در قالب یک مجموعه خریداری می شوند، باید برای جلوگیری از یکنواختی، از رنگ های شاد و متنوع در جزییات استفاده کنیم. مثلا در انتخا کوسن ها، گلدان ها، فرش و ظروف می توانیم تنوع رنگ و بافت را بالا ببریم.نظرات شما:

سبد خرید