صندلی راک سناتور

صندلی راک سناتور

additional information: صندلی سناتور روکش پارچه ای دارد و بدنه ی چوبی. این صندلی دارای یک زیرپایی قابل تنظیم است. دقت کنید که برای تاب خوردن این صندلی کافیست از حرکت دست استفاده کنید.