صندلی راک مدل راش

صندلی راک مدل راش

additional information: کاملا چوب، راحت، سبک