مبل تک نفره عطار

مبل تک نفره عطار

additional information: مبل عطار ساخته شده از چوب و فرش است.