میز جلومبلی سپیدار 90

میز جلومبلی سپیدار 90

additional information: محصول ویژه از چوب چندلایی با روکش ویژه ریشه