میز جلومبلی سپیدار 120

میز جلومبلی سپیدار 120

additional information: محصول ویژه از چوب چندلایی با روکش ویژه ریشه